Zagrebin äänestäjien luetteloon osallistuneiden itävaltalaisen vähemmistön 31-äänestäjistä äänestivät 3-äänestäjät eli 9,68%, joista 3-äänestäjät äänestivät, eli 9,68%, äänestyslehtisten mukaan. Voimassa olevat luettelot olivat 3 tai 100,00%. Virheelliset 0-äänestykset tai 0,00%.

BRUNO BELJAK ja hänen sijaisensa NIVES BELJAK olivat ainoat ehdokkaat voittamaan voiton helposti, voittaen kaikki kolme ääntä, ja he edustavat Itävallan vähemmistöä Zagrebissa.